Innlogget: Holestua gårdsbarnehage
3477 medlemmer
 
 
 
 
 
 
Diskusjon
Nettbutikk
Ekspertpanel
 
 
 
Rammeplan
Aktiviteter
Verktøy
Ledelse
Pedagogikk
Legens hjørne
Spesped
Barnehagedrift
 
 
 
Litteratur
Intervjuer
Kronikker
Reportasjer
 
 
 
Om oss
Bli medlem
Kontakt oss
Medlemmer
 
Les mer
 
Last ned Word Last ned PDF
 
Vann i ulike sammenhenger
Dato publisert: 20/12/2006 18:01:00
Skrevet av: Barnehageforum
Her presenteres seks ulike aktiviteter som har viser vann i ulike sammenhenger

Vann har mange egenskaper og funksjoner. I denne artikkelen presenteres det forskjellige aktiviteter som skal gi en forståelse av vannets betydning i ulike sammenhenger.

Vannaktivitet 1

Mål:
Å vise hvordan vann påvirker forskjellige materialer.

Opplevelse
Forsøk med vann og forskjellige materialer og gjenstander.

Ordforråd
Salt, saltvann, sukker, jern, papir, stein, tung, lett, myk, hard, flyte, synke, ese, svelle, råtne, ruste, løse.

Aktiviteter

 • Hell litt vann og salt i et glass. Hva hender med saltet? Smak på vannet.
 • Kok saltvannet helt til det blir kokt bort. Hva blir igjen på bunnen av kasserollen?
 • Legg forskjellige gjenstander i små glasskrukker med vann. La dem stå noen dager, og følg med i forandringene. Legg også merke til hva som flyter, og hva som synker.

Samtale
Vann kan løse opp visse stoffer i så små deler at de ikke synes lenger. Men de finnes i vannet likevel. Noen gjenstander flyter i vann, andre synker, noen ruster, og noen eser ut. Det kommer an på hva gjenstandene er laget av, og hvordan de er laget.

Oppfølging
La barna selv forsøke med forskjellige matvarer for å se hva som går an å løse opp i vann, og hva som ikke løser seg opp.

La barna selv få eksperimentere med hvordan forskjellige materialer og gjenstander oppfører seg i vannet. Mal og tegn ting som flyter eller synker i vann.

Materiell
Vann, diverse matvarer, papir, gjenstander av metall, f.eks ståltråd, spiker, hårspenner, binders, knappenåler.

Tre, kork, stein, glass, gjenstander av plast, tøybiter, frø, erter, makaroni, olje, osv.

Vannaktivitet 2

Mål:
Å vise barna at det finnes vann i mange ting, selv om vannet ikke synes.

Opplevelse
Forsøk med vann som «ikke synes» .

Ordforråd
Vann, væske, hud, porer, vev, spytt, blod, svette, tårer, urin, våt, fuktig.

Aktiviteter

 • Pust på et speil. Hva hender?
 • Kjenn på speilglasset med fingrene. Det er vått.
 • Knytt en plastpose fast rundt hånden.
 • Etter en stund blir det vanndråper på innsiden av posen.
 • Se på porene med forstørrelsesglass.
 • Legg en skål over en krukke med jord.
 • Se på undersiden av skålen neste dag.
 • Kjenn med fingrene. Hva har hendt?
 • Del en appelsin, et eple, en pære, og føl på flatene.
 • Press saften av en appelsin, og se hvor mye væske det blir.
 • Gjør det samme med et eple og sammenlign.

(Se også høsten, blad, sopp og mose)

Samtale

 • Det finnes vann som ikke synes
 • Det er vann i kroppen, i lufta vi puster ut, i huden, i spyttet.
 • Det er vann i jorda, regnvann og tint snø, som blir sugd opp av plantene og ledet ut til frukten

Oppfølging

 • Mal med vannfarge og fingermaling
 • Lag håndtrykk i leire
 • Kjenn at leiren kjennes fuktig.
 • Potettrykk, løktrykk.
 • Lag frukter av leire.
 • Finn ut hvilke ting i naturen som inneholder vann.

Materiell
Speil, forstørrelsesglass, plastpose, krukke med jord.

Vannaktivitet 3

Mål:
Å la barna forstå hvorfor og hvordan vann fordamper, hvordan det «forsvinner» i lufta.

Opplevelse
Forsøk med fordamping.

Ordforråd
Dråpe, luft, varme, regn, tåke, is, rimfrost, sky, dogg, kretsløp, fordampe, dryppe, tørke.

Aktiviteter

 • Kok vann i en kasserolle uten lokk.
 • Hva hender?
 • Legg et lokk over kasserollen.
 • Hva hender nå?
 • Hell i litt van på et fat. La det stå noen dager.
 • Hvor er det blitt av vannet?
 • Hell like mye vann i to glass.
 • Merk av vannivået med en gummistrikk.
 • Dekk over det ene glasset med plastfolie.
 • Sammenlign vannivået etter et par dager.

Samtale
Lufta suger til seg vannet slik at vi ikke kan se det.

Vannet «tørker» eller fordamper. Dette gjelder f. Eks klær som tørker, og hår som tørres i hårtørker.

Oppfølging

 • Fyll et glass med isvann, og kjenn på utsiden av glasset etter en stund.
 • Tapp iskaldt vann fra en kran og deretter varmt vann.
 • Det danner seg dråper på kranen.
 • Lag en regnmåler, og foreta væskeobservasjoner.
 • Mal med vannfarger, og snakk om at fargene tørker.
 • Mal tåke og regnvær.

Samtale
Det er vann i lufta. Når den varme lufta støter mot noe kaldt, danner det seg dogg og vanndråper. Nevn f.eks. speilet i et varmt baderom, dogg, regn, tåke.

Materiell
Vann, glass, isvann

Vannaktivitet 4

Mål:
Å vise barna at det kaldt vann synker, mens varmt vann stiger.

Opplevelse
Forsøk med kaldt og varmt vann.

Ordforråd
Brun, overflate, varmt, kaldt, stige, synke flyte

Aktiviteter

 • Pust på et speil. Hva hender?
 • Kjenn på speilglasset med fingrene. Det er vått.
 • Knytt en plastpose fast rundt hånden.
 • Etter en stund blir det vanndråper på innsiden av posen.
 • Se på porene med forstørrelsesglass.
 • Legg en skål over en krukke med jord.
 • Se på undersiden av skålen neste dag.
 • Kjenn med fingrene. Hva har hendt?
 • Del en appelsin, et eple, en pære, og føl på flatene.
 • Press saften av en appelsin, og se hvor mye væske det blir.
 • Gjør det samme med et eple og sammenlign.

(Se også høsten, blad, sopp og mose)

Samtale

 • Det finnes vann som ikke synes
 • Det er vann i kroppen, i lufta vi puster ut, i huden, i spyttet.
 • Det er vann i jorda, regnvann og tint snø, som blir sugd opp av plantene og ledet ut til frukten

Oppfølging

 • Mal med vannfarge og fingermaling
 • Lag håndtrykk i leire
 • Kjenn at leiren kjennes fuktig.
 • Potettrykk, løktrykk.
 • Lag frukter av leire.
 • Finn ut hvilke ting i naturen som inneholder vann.

Materiell
Speil, forstørrelsesglass, plastpose, krukke med jord.

Vannaktivitet 5

Mål:
Å gi barna begreper om volum

Opplevelse
Forsøk med vann og volummåling

Ordforråd
Volum, form, liter, mye, mer, mest, lite, mindre, minst, full, tom, like mye, rommer.

Aktiviteter

 • Benytt tre litermål med forskjellig form. Mål opp vann i ett av dem, og hell over i de andre etter tur. Er det like mye vann i alle litermålene?
 • Benytt tre flasker med forskjellig form. Mål opp like mye vann i de tre flaskene. I hvilken flaske er det mest vann?
 • Fyll et glass med vann. Hell vannet over i et spann. Er det like mye vann i spannet som i glasset?

Samtale
Det er litermålene, flaskene, glasset og spannet som er forskjellige, ikke vannet selv om det ser slik ut.

Oppfølging
La barna selv forsøke å måle opp vann i kar med forskjellig form. Tegn eller klipp ut bilder av gjenstander som det går an å ha vann i.

Materiell
Litermål med forskjellig form, forskjellige sorter flasker, vannglass, spann, diverse ting å øse vann med. 

Vannaktivitet 6

Mål:
Å forklare noe om vannforurensing.

Opplevelse
Tur til en elv.

Ordforråd
Forurensing, avfall, utslipp, gifter, forsuring, vannrensing, renseanlegg, forurense.

Aktiviteter
Se hvordan vannet ser ut. Hvilken farge har det? Kan vi se bunnen? Ta med litt vann hjem. Filtrèr.

Samtale
Hva er det som forurenser vannet? Hva hender med planter og fisker? Hva kan vi gjøre med det?

Oppfølging

 • Se på vannet under et mikroskop.
 • La noen barn med skitne hender vaske dem i omtrent en halv liter vann.
 • Filtrèr vannet, og se på filtret.
 • Tegn og mal ting som forurenser vannet.
 • Tegn og mal hvordan det bør være.

Materiell
Mikroskop, filtertrakt, filterpapir

Sanger

Se, regndråper faller fra skyen ned - Mine viser 2
Regn (regle) - A.B.B
Regn, regn - Mitt skattekammer
Ro, ro til fiskeskjær - Barnas egen sangbok

Litteratur

Vern vår verden - serien: Luft - Constant A. M
Vern vår verden - serien: Jord - Constant A. M
Vern vår verden - serien: Energi - Constant A. M
Vern vår verden - serien: Vann - Constant A. M
Vern vår verden - serien: Dyr - Constant A. M
Vern vår verden - serien:Mat - Constant A. M
Vern vår verden - serien: Planter - Constant A. M
Vann- Haugland B.
Venner med vannet - Heggemsnes/Naadland
Varfor regnar det? - Kaufman E.
Vatten - Ljungberg A. M
Vattnet omkring oss - Pine-Levine
Vad hender med vattnet? - Sverud/Ernestam
Årets saga - Beskov E.
Vi er sammen-serien   Sen høst - Boysen B.
Mineral- og bergarter - Garmo T.
Turen til bestefar - Petersen H.
Et år i naturen - Peterson R.
Vi leker med grener - Romare K.
Vi leker med stener - Romare K.
Året rundt i skog og mark - Ryvarden L.
Insekter - Solem J.
Fugler - Suul J.

Faglitteratur:

Lek og læring i naturen - Gisle Grimeland

 
 
 
 
 
Vann  Utelek 
 
 
 
Stykkevis og delt
Anstrengelse – et nødvendig onde ved leken?
Småfilosofene - Om å anstrenge seg
Mathes regnbuedrøm.Del 4
Spikerbilder
 
Postadresse: Pb 293 Skøyen, 0213 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 123
Tel: 21 53 03 30 | Fax: 21 53 03 31 | E-post: post@barnehageforum.no